Trang chủ > Tuyển dụng

Nhân Viên Kế Hoạch Hàng Hóa (Ưu tiên khoa Kinh tế Kế hoạch Trường ĐH Kinh tế Quốc dân)

Công ty cổ phần Tam Kim đang cần tuyển Nhân Viên Kế Hoạch Hàng Hóa (Ưu tiên khoa Kinh tế Kế hoạch Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) . Chi tiết tuyển dụng như sau: ... ...

Xem tiếp...>>>

Nhân viên Tư vấn Dự án

Công ty cổ phần Tam Kim đang cần tuyển Nhân viên Tư vấn Dự án. Chi tiết tuyển dụng như sau: ...

Xem tiếp...>>>

Cán bộ Kinh doanh Dự án

Công ty cổ phần Tam Kim đang cần tuyển Nhân viên Kinh doanh Dự án. Chi tiết tuyển dụng như sau: ...

Xem tiếp...>>>

Kế Toán Thuế

Công ty cổ phần Tam Kim đang cần tuyển Kế Toán Thuế. Chi tiết tuyển dụng như sau: ...

Xem tiếp...>>>

Nhân viên Kinh Doanh - Trợ Lý Kinh Doanh

Công ty cổ phần Tam Kim đang cần tuyển Nhân viên Kinh Doanh - Trợ Lý Kinh Doanh. Chi tiết tuyển dụng như sau: ...

Xem tiếp...>>>

Kỹ sư thiết kế và làm khuôn (nhựa)

Công ty cổ phần Tam Kim đang cần tuyển Kỹ sư Thiết kế và Làm khuôn (Nhựa). Chi tiết tuyển dụng như sau: ...

Xem tiếp...>>>

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành - Ngành Điện Gia Dụng (Hà Nội)

Công ty cổ phần Tam Kim đang cần tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành - Ngành Điện Gia Dụng (Hà Nội). Chi tiết tuyển dụng như sau: ... ...

Xem tiếp...>>>

Đại diện Thương Mại tại Nghệ An và Bắc Ninh/ Giám sát kinh doanh

Công ty cổ phần Tam Kim đang cần tuyển Đại diện Thương Mại tại Nghệ An và Bắc Ninh/ Giám sát kinh doanh. Chi tiết tuyển dụng như sau: ...

Xem tiếp...>>>

Kỹ Sư Điện Tử (Thiết Kế Mạch Điện Tử)

Công ty cổ phần Tam Kim đang cần tuyển Kỹ sư Điện tử (Thiết kế mạch điện tử). Chi tiết tuyển dụng như sau: ...

Xem tiếp...>>>

Trưởng phòng Marketing ngành Gia Dụng

Công ty cổ phần Tam Kim đang cần tuyển Trưởng phòng Marketing ngành Gia Dụng. Chi tiết tuyển dụng như sau: ...

Xem tiếp...>>>